Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen
Reiki / Satori

De Reiki-legende

(WAT IS REIKI? Waar komt het vandaan?)

Reiki is Universele Levensenergie

Reiki is een oude heelkunst die is gebaseerd op het traditionele handopleggen, waarbij energie vrijkomt die genezing en welzijn bevordert.

Dr. Mikao Usui is de herontdekker, de grondlegger van Reiki.

Hij was een priester die leefde en werkte als hoofd van een kleine universiteit in het Japanse Kyoto eind vorige eeuw. Naar aanleiding van een zondagse mis vroeg een van de studenten hem of hij de inhoud van de Bijbel letterlijk nam, wat Usui bevestigde. De student was hiermee echter niet tevreden en vroeg: “In de Bijbel staat dat Jezus de zieken genas en dat hij over het water van het meer liep. Gelooft u dat, alleen omdat het zo geschreven staat? Of hebt u zelf ooit zoiets meegemaakt?” “Nee”, antwoordde Usui, “zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, maar toch geloof k in de woorden van de Bijbel.” De student was echter niet tevreden met dit antwoord en wou genezingen met eigen ogen aanschouwen.

Deze dag en deze dialoog brachten een grote ommekeer teweeg in het leven van Dr. Usui. Hij nam ontslag als rector en vertrok naar de Verenigde Staten. Aan de universiteit van Chicago ging hij de Christelijke geschriften bestuderen en behaalde de doctorsgraad in de oude talen. Hij probeerde het geheim van de genezingen door Jezus en zijn leerlingen te achterhalen, maar vond hier niet wat hij zocht. Intussen kwam hij wel te weten, dat ook Buddha de gave van genezing had. Dit was voor hem aanleiding om naar Japan terug te keren. In zijn honger naar kennis over genezing leerde hij de oude taal van India, het Sanskriet, en bestudeerde de authentieke oude Buddhistische teksten. In een oude Sanskriettekst vond hij eindelijk waar hij al zeven jaar naar op zoek was: de symbolen en de beschrijving hoe Buddha genezingen verrichtte. Alleen zag Dr. Usui op dat moment nog niet hoe hij de symbolen en namen kon gebruiken voor genezingsdoeleinden. Het ontbrak hem nog aan de kracht om te genezen. Dr. Usui was bevriend geraakt met de abt in het Buddhistische klooster waar hij tijdens zijn jaren van studie lange tijd verbleef. Na een gesprek met de oude abt besloot hij eenentwintig dagen vastend en mediterend op een heilige berg in de buurt van Kyoto door te brengen. De laatste dag brak aan. Het was nog tamelijk donker. Dr. Usui had een diepgaande meditatie ervaring. Hij zag in de lucht een fonkelend licht, dat snel op hem afkwam. Het licht werd steeds groter en sloeg in het midden van zijn voorhoofd (derde oog, zesde chakra) in. Dr. Usui betrad een staat van verruimd bewustzijn. In deze hogere toestand zag hij ontelbare kleine lichtbellen in alle kleuren van de regenboog voor zich. Uiteindelijk verscheen er een groot wit licht voor hem, waarin hij, alsof het een filmscherm was, de bekende symbolen uit de Sanskrietsoetra’s herkende. Ze gloeiden in een goudkleur. Op slag was de toepassing van de symbolen en mantra’s hem duidelijk en voelde zich geladen met een sterke genezende kracht.

Dit was dan ook de sleutel voor de genezingen die Buddha en Jezus verricht hebben. Dit moment van verlichting markeert de geboorte van de Reikimethode zoals Dr. Usui die ontwikkeld heeft. Ze heet dan ook “The Usui System of Natural Healing”, de Natuurlijke Geneeswijze volgens Usui.

Na deze ongelooflijke genezende en verlichtende ervaring begon Dr. Usui de heilige berg af te dalen. In zijn haast stootte hij op een verschrikkelijke manier een van zijn tenen. Deze bonsde en bloedde. Hij legde zijn hand erop, het bloeden hield op en de pijn verdween. Onderweg ging hij een herberg binnen en bestelde een groot ontbijt. De waard waarschuwde hem om na zo’n lange vastentijd niet te veel te eten. Hij at echter de hele maaltijd zonder enig negatief gevolg.
De (klein)dochter van de waard had al dagenlang erge kiespijn. Dr. Usui vroeg of hij er zijn handen op mocht leggen, na enkele minuten was de pijn weg en werd de zwelling minder.
Toen hij uiteindelijk in het klooster aankwam, lag de oude abt doodziek op bed. Dr. Usui knielde naast het ziekbed en legde zijn handen op de buik van de abt. De abt opende na korte tijd zijn ogen en herstelde spoedig.
Na nog enkele weken in het klooster vertoefd te hebben, besloot Dr. Usui de bedelaarswijk van Kyoto in te trekken om daar zieken te genezen.
Na zeven jaar ervaring kwam hij tot de conclusie dat hij zijn patiënten weliswaar lichamelijk van hun ziektesymptomen had genezen, maar dat zij daarmee nog niet anders waren gaan leven. Hij zag dezelfde oude gezichten terug. Op zijn vraag waarom ze geen nieuw leven begonnen waren, antwoordden ze dat werken ze heel moeilijk gevallen was en dat ze liever bedelaars bleven. Dr. Usui zag in dat hij iets vergeten had: hij had veel aandacht besteed aan de symptomen, maar hen niet geleerd waardering voor hun lichaam en het leven te hebben; hij had ze geen dankbaarheid geleerd. Dit was de aanleiding voor hem om de Reikibeginselen op te stellen.
Dr. Usui ging weg uit de bedelaarswijk en begon aan een nieuwe fase in zijn leven waarin hij rondreisde en Reiki onderwees.

De Reiki Grand Masters

Enkele jaren voor zijn dood wijdde Dr. Usui een gepensioneerde marineofficier, Dr. Chujiro Hayashi (1878-1941) in de Reikimethode in en benoemde hem tot zijn opvolger. Dr. Hayashi leidde tot omstreeks 1940 een particuliere Reikikliniek in Tokyo. Hier werden Reikibeoefenaren getraind en patiënten behandeld. Uit de gegevens die Dr. Hayashi ons nalaat blijkt dat Reiki de fysieke symptomen opspoort en deze zodanig harmoniseert en met energie vult, dat de gezondheid hersteld wordt.
In 1935 ging Hawayo Takata (1900-1980), een jonge vrouw van Hawaii, naar Japan om een tumor operatief te laten verwijderen. Ze lag al op de operatietafel, toen een innerlijke stem tot haar sprak dat een operatie niet noodzakelijk was. Ze vroeg daarop of er een andere geneesmethode bestond en men verwees haar naar de Reikikliniek van Dr. Hayashi. Daar werd ze intensief met Reiki behandeld. Na een paar maanden was ze volledig hersteld. Mevr. Hawayo Takata werd Dr. Hayashi’s leerling en bleef een jaar bij hem. Daarna keerde ze terug naar Hawaii, waar ze met succes als genezeres werkzaam was. Tijdens een bezoek van Dr. Hayashi aan Hawaii, in 1938 werd Mevr. Hawayo Takata Reikimeesteres. Na de dood van Dr. Hayashi in 1941, werd zij zijn opvolgster. Vele jaren lang onderwees en genas ze op Hawaii. Maar pas in de jaren zeventig begon ze zelf Reikimeesters op te leiden. Mevr. Hawayo Takata stierf op 11 december 1980. Ze liet tweeëntwintig Reikimeesters achter in de USA en Canada, waaronder haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto.
Reeds als kind kreeg Phyllis Lei Furumoto haar 1e graadinwijding en haar 2e graadinwijding volgde in de jaren zeventig. In de lente van 1979 ging Phyllis Lei Furumoto en haar grootmoeder op reis; kort tevoren werd ze tot Reikimeesteres ingewijd. Daarna begon haar intensieve opleiding en kreeg ze van haar grootmoeder te horen dat zij haar opvolgster zou worden.
Phyllis Lei Furumoto is de huidige “Grandmaster”!

Besef wel dat het verhaal van Dr. Usui een ‘legende’ is en een legende mag niet als historische overlevering worden gezien. Je komt dit verhaal in vele boeken in evenzovele varianten tegen. Het maakt op zich niet zoveel uit of Dr. Mikao Usui wel of niet een doctorstitel had of dat hij wel of niet medicijnen of theologie doceerde aan een wel of niet bestaande (christelijke) universiteit in Kyoto .....
Voor een Reikibeoefenaar is het belangrijkste stuk van de geschiedenis van Reiki het verhaal van het eigen helingsproces door Reiki. En die geschiedenis begint op het moment van het besluit om een 1e graadcursus te volgen in het wonder dat Reiki is!

Samengesteld door Myra Versprille, Roosendaal; Februari 2000.

(Met haar toestemming overgenomen.)

© Myra Versprille 2003-2004