De Cursus 2e Graad

De cursus 2e Graad wordt gegeven in 5 dagdelen in 5 maanden.

 

Reiki is in eerste instantie voor uzelf!

 

Door de cursus 2e Graad Reiki te volgen krijgt men de beschikking over de 4 symbolen behorende bij de 2e Graad.

In 4 maanden krijgt u één inwijding per maand en daarmee krijgt u de beschikking over één symbool. De impact van de inwijdingen kan groot zijn. Het zich eigen maken van de symbolen en hun betekenis vergt tijd en oefening.

Zodoende dat de cursus in 5 maanden wordt gegeven.

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt de ervaring met het laatste symbool besproken en wordt de cursus geëvalueerd.

 

Door de opzet zoals hierboven beschreven, heeft u de rust en de tijd om de informatie tot u te nemen en ook nu kan men rustiger wennen aan veranderingsprocessen.

Ook is er alle tijd voor het beantwoorden van vragen.

Voordat u kunt deelnemen heeft u eerst een toelatingsgesprek! In dit gesprek wordt bepaald of de Reiki-Master de verantwoordelijkheid aankan om de inwijdingen in 2e Graad Reiki aan u te geven en ....

  • om deel te nemen moet u een certificaat van de Reiki 1e Graad kunnen overleggen
  • Het minimaal aantal deelnemers voor de cursus: 2 en het maximum: 8
  • De tijden van de dagdelen zijn op afspraak
  • Cursusdata: zie agenda en https://www.facebook.com/ReikiDordrecht/
  • De cursus 2e Graad kost € 500,00